Свідоцтво на знак № 138817 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 138817 (заявка m201005750): monolit energy; me; ме; те

138817

m201005750

10.05.2011

17.12.2019

14.04.2020

17.12.2019

14.04.2010

10.05.2011, бюл. № 9/2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МОНОЛІТ ЕНЕРГО»;
Вул. Пушкінська, 21/23, м. Харків, 61057 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МОНОЛІТ ЕНЕРГО»;
Вул. Пушкінська, 21/23, м. Харків, 61057 (UA)

Кулагіна Людмила Іванівна

Іскандеров Р. Г.;
Вул. Чернишевського, 4, кв. 1, м. Харків, 61057 (UA)

 

Кл.9:

Вимірювальні, сигналізаційні, контрольні прилади; прилади для регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; засоби обробляння інформації та комп'ютери; мікросхеми архітектури цифрової мережі; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; джукбокси до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; запобіжники від перенапруги; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); інвертори електричні; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; катодні протикорозійні пристрої; пристрої для керування на відстані; блоки пам'яті комп'ютера; програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні (перемикальні) електричні апарати; обмежувачі електричні; переривники; подільники напруги електричні; протизавадні пристрої електричні; процесори (головні процесові блоки); пульти керування електричні; регулівні прилади електричні; регулятори освітлювання електричні; реле електричні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; точні вимірювальні прилади 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; вивчання технічних проектів; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших; проектування будівельне; досліджування в техніці