Свідоцтво на торговельну марку № 293363 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 293363 (заявка m202012890): albama; альбама
(111)
Номер свідоцтва
293363
(210)
Номер заявки
m202012890
(151)
Дата реєстрації знака
03.03.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2030
(220)
Дата подання заявки
02.07.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.03.2021, бюл. № 9/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

АЛЬБАУ ТКІ д.о.о. (ALBAUGH ТКІ d.o.o.);
Гражскі трг 21, 2327 Раце, Словенія (Grajski trg 21, 2327 Race, Slovenia) (SI)

(732)
Власники

АЛЬБАУ ТКІ д.о.о. (ALBAUGH ТКІ d.o.o.);
Гражскі трг 21, 2327 Раце, Словенія (Grajski trg 21, 2327 Race, Slovenia) (SI)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Акарициди; біоциди; гербіциди; інсектициди; мийні засоби інсектицидні ветеринарні; отрута для щурів; паразитициди; пестициди; препарати для захисту від молі; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; протипаразитарні препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; тютюнові екстракти (інсектициди); фунгіциди; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери; хімічні препарати для лікування хвороб винограду; хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 293360 (заявка m202012886): aloha; алоха
*293360 m202012886
Свідоцтво торговельну марку № 295191 (заявка m202012887): алхімія; alchemy
*295191 m202012887
Свідоцтво торговельну марку № 293359 (заявка m202012885): альбедо; albedo
*293359 m202012885
Свідоцтво торговельну марку № 293358 (заявка m202012884): alcyon; алкіон
*293358 m202012884
Свідоцтво торговельну марку № 293354 (заявка m202012880): alpaca; альпака
*293354 m202012880
Свідоцтво торговельну марку № 293364 (заявка m202012895): алгеді; algedi
*293364 m202012895
Свідоцтво торговельну марку № 293357 (заявка m202012883): алгебра; algebra
*293357 m202012883
Свідоцтво торговельну марку № 293356 (заявка m202012882): algorithm; алгоритм
*293356 m202012882
Свідоцтво торговельну марку № 293362 (заявка m202012889): алькені; alkeny
*293362 m202012889
Свідоцтво торговельну марку № 293355 (заявка m202012881): альманах; almanach
*293355 m202012881

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 220655 (заявка m201512795): alba; альба
*220655 m201512795
Свідоцтво торговельну марку № 10148 (заявка 94062165): альба alba
*10148 94062165