Свідоцтво на торговельну марку № 290868 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 290868 (заявка m201815695): event ukraine; е
(111)
Номер свідоцтва
290868
(210)
Номер заявки
m201815695
(151)
Дата реєстрації знака
27.01.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.07.2028
(220)
Дата подання заявки
05.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.01.2021, бюл. № 4/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрімекс»;
Вул. Круглоуніверситетська, 2/1, оф. 18, м. Київ, 01024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Альманахи; атласи; брошури; газети; друкована продукція; друковані видання; журнали (періодичні видання); календарі; каталоги; книги; малюнки; періодичні видання друковані; фотографії (друковані); шрифти друкарські (цифрові і буквові) 

Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати газет для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; послуги агентств комерційного інформування; послуги з огляду преси; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів 

Кл.40:

Друкування; друкування малюнків, креслень; друкування фотографій; літографічне друкування; офсетне друкування 

Кл.41:

Забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; написання текстів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; фотографування; хронометраж спортивних подій