Свідоцтво на знак № 146298

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 146298 (заявка m201002400): koller

146298

m201002400

25.10.2011

22.02.2020

22.02.2010

25.10.2011, бюл. № 20/2011

червоний; чорний; білий;

Корсунський Олександр Аркадійович;
Вул. Мироносицька, 79, кв. 6, м. Харків, 61023 (UA)

Немиров Володимир Сергійович;
Просп. Гринкевича, 5/72, м. Донецьк, 85000 (UA)

Крахмальова Тетяна Ігорівна

Крахмальова Т. І.;
А/с 3120, м. Харків, 61072 (UA)

 

Кл.11:

Устатковання для нагрівання; нагрівачі повітря 

Схожі торговельні марки