Свідоцтво на торговельну марку № 347169 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347169 (заявка m202118545): ecohydroservice; екогідросервіс; экогидросервис
(111)
Номер свідоцтва
347169
(210)
Номер заявки
m202118545
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.08.2031
(220)
Дата подання заявки
02.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
23.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; сірий;

(731)
Заявники

Сисоєнко Володимир Миколайович;
Бульв. Івана Лепсе, ###, кв. ###, м. Київ, 03067 (UA)

(732)
Власники

Сисоєнко Володимир Миколайович;
Бульв. Івана Лепсе, ###, кв. ###, м. Київ, 03067 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Могилевська Ольга Валентинівна (№ 211);
Вул. Остапа Вишні, 5, кв. 38, м. Київ, 01103

(750)
Адреса для листування

Фірма патентних повірених ТОВ «ІННОТЕК-К», Могилевька Ольга Валентинівна;
А/с 23, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Технічне обслуговування трубопроводів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи. 

Інші торговельні марки цього власника