Заявка на знак № m201729891 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201729891: автоінформер

m201729891

28.12.2017

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
 (UA)

Шпакович Тетяна Іванівна

 

Кл.9:

Вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні) апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; комп'ютерне програмне забезпечення; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); бездротові телефони; блоки пам'яті комп'ютера; бортові самописці (реєстратори даних); браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); детектори; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; звукові сигнальні пристрої; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інтерфейси для комп'ютерів, смартфонів, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні програми записані; комп'ютерне програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комутаційні електричні апарати; монітори (комп'ютерні програми); навігаційні інструменти; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційне програмне забезпечення (записане/завантажне); програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв, що використовуються із протикрадіжними пристроями для транспортних засобів; передавачі електронних сигналів; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; пульти керування (електрика); сигнальні пристрої; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; супутникові навігаційні апарати; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); трансмітери (телекомунікації) 

Кл.12:

Протикрадіжні пристрої для транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої для транспортних засобів 

Кл.35:

Рекламування; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу протикрадіжних пристроїв, навігаційних систем, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційної апаратури; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.37:

Встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування протикрадіжних сигнальних пристроїв та навігаційної апаратури для транспортних засобів; технічне обслуговування транспортних засобів; встановлювання і ремонтування телефонів; прокладання кабелів; ремонтування електропередавальних ліній; усування завад в електричному устаткованні; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; радіозв'язок; супутниковий зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.39:

Забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; логістика транспортна; навігаційні послуги; прокат навігаційних систем; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; картографічні послуги; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо розробляння та проектування програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; проектування, розробляння, оновлювання, обслуговування програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; прокат програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; консультування та інформування щодо комп'ютерної безпеки; консультування та інформування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних 

Кл.45:

Послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг охоронної сигналізації; наглядання за житлом за відсутності мешканців; повертання втрачених речей; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; служби нічної охорони; служби охорони; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг; консультування щодо фізичної безпеки 

Схожі торговельні марки