Свідоцтво на торговельну марку № 299636 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299636 (заявка m202015981): credit 7
(111)
Номер свідоцтва
299636
(210)
Номер заявки
m202015981
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.08.2030
(220)
Дата подання заявки
07.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
09.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

фіолетовий; зелений; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Ястреб Максим Миколайович (№ 405);
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113

(750)
Адреса для листування

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські послуги; випускання кредитних карток; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; іпотечні банківські операції; кредитування під заставу; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обробляння платежів за кредитними картками; оцінювання нерухомого майна; позичання під заставу; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансове консультування; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 233953 (заявка m201702317): credit 7
*233953 m201702317