Свідоцтво на торговельну марку № 348636 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348636 (заявка m202213129): remzona
(111)
Номер свідоцтва
348636
(210)
Номер заявки
m202213129
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.10.2032
(220)
Дата подання заявки
25.10.2022
(441)
Дата публікації заявки
24.01.2023
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; білий; темно-сірий;

(731)
Заявники

Біба Сергій Миколайович;
Вул. Франка, ###, кв. ###, смт Десна, Чернігівська обл., 17024 (UA)

(732)
Власники

Біба Сергій Миколайович;
Вул. Франка, ###, кв. ###, смт Десна, Чернігівська обл., 17024 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; 3D-окуляри; 3D-сканери; футляри для смартфонів; чохли для лептопів; чохли для персональних цифрових секретарів; чохли для планшетних комп'ютерів; чохли для смартфонів; захисні плівки, пристосовані для екранів комп'ютерів; захисні плівки, пристосовані для смартфонів; акумулятори електричні; банки акумуляторів електричних; батареї електричні; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); вилки штепсельні, розетки та інші контакти (електричні з'єднувачі); волоконно-оптичні кабелі; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для телефонів; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; адаптери електричні; кабелепроводи електричні; електронні видання завантажні; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; з'єднувачі (електрика); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі проводів (електрика); телефонні проводи; матеріали для електропередавальних ліній (проводи, кабелі); провідники електричні; проводи електричні; проводка (електрика); контакти електричні; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); навушники як наголовна гарнітура; накривки захисні для штепсельних розеток; напівпровідники; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флешнакопичувачі USB; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з обробки даних (офісні роботи); послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; розповсюджування зразків; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або в магазинах оптової та роздрібної торгівлі. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки