Заявка на знак № m202014913 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202014913: advanced; 3д; стоматологія; 3d діагностика
(210)
Номер заявки
m202014913
(220)
Дата подання заявки
27.07.2020
(731)
Заявники

Гоцко Юрій Михайлович (UA)

(740)
Довірена особа

Віденєєв Олександр Іполітович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медична допомога; медичне доглядання; медичне сестринське доглядання; послуги з аналізування результатівмедичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послугилікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрівздоров'я; стоматологічні послуги 

Інші торговельні марки цього власника