Заявка на торговельну марку № m200809272 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200809272: ufs; ukraine financial services
(210)
Номер заявки
m200809272
(220)
Дата подання заявки
08.05.2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; блакитний;

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керування; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; керування справами в готелях; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; обробляння текстів; оцінювання ділове; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); поради щодо налагоджування керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги щодо зв'язок з громадськістю; пошук спонсорів; прогнозування економічне; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; розвідування ділове; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); фахове консультування щодо підприємництво 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів; агентства нерухомого майна; аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; експертування податкове; житлове керування; житлові контори; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування нерухомим майном; керування фінансове; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; консультування фінансове; консультування щодо страхування; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання позики фінансових; наймання (орендування) житла; наймання на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; податкове експертування; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у забезпечуванні житлом; посередницькі послуги щодо цінні паперів; послуги фахівців із страхування; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); створювання взаємних фондів; фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування 

Інші торговельні марки цього власника