Свідоцтво на торговельну марку № 147225 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 147225 (заявка m201014278): axis; axts; axls; axfs; а; х; л
(111)
Номер свідоцтва
147225
(210)
Номер заявки
m201014278
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
17.09.2020
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2020
(220)
Дата подання заявки
16.09.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2011, бюл. № 21/2011
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕРЕЯ ПА»;
Просп. Григорівського Десанту, 28, кв. 72, м. Южне, Одеська обл., 65481 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕРЕЯ ПА»;
Просп. Григорівського Десанту, 28, кв. 72, м. Южне, Одеська обл., 65481 (UA)

(740)
Довірена особа

Іллюшко Наталія Олександрівна;
Люстдорфська дорога, 86, м. Одеса, 65080

(750)
Адреса для листування

Іллюшко Н. О.;
Вул. Іцхака Рабіна, 4, кв. 13, м. Одеса, 65076 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння рекламних акцій, кампаній, шоу і видовищ; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; керування справами в готелях; демонстрування продовольчих і непродовольчих товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; менеджмент у сфері бізнесу; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; послуги з сукупного розміщування асортименту різноманітних товарів народного споживання у магазинах оптової та роздрібної торгівлі, що дозволяє споживачам зручно оглядати та купувати ці товари; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо різноманітних товарів народного споживання та послуг 35, 41, 43, яке дозволяє замовляти ці товари та послуги з веб-сторінок і веб-сайтів; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Розваги (дозвілля, забави); парки атракціонів; наймання (прокат) аудіоапаратури; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння концертів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля (розваг); забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; звіринці (зоопарки); наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; обслуговування казино; каліграфічні послуги; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); знімання мікрофільмів; надавання моделей для художників; музейні послуги (презентації, виставки); послуги щодо музичного композиціювання; мюзик-холи; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; служба новин; наймання (прокат) стадіонного обладдя; облаштовування дозвілля; послуги оркестрів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; театральні вистави; театральні каси (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; цирки; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; готелі; попереднє замовляння місць в готелях; заклади громадського харчування; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) будинків перемісних; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; попереднє замовляння тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); послуги барів, дегустаційних залів, кав'ярень, кафе, кафе-кондитерських, кафетеріїв, буфетів, закусочних, їдалень, піцерій, пельменних, пивбарів, ресторанів, ресторанів самообслуговування, чайних; послуги щодо готування харчів та напоїв і доставляння їх замовникові; послуги фаст-фудів; послуги перемісних пунктів громадського харчування; послуги готелів, мотелів, кемпінгів, наметових містечок; обслуговування таборів туристських; пансіонати; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 147224 (заявка m201014276): л; а; as; axs; axis; axts; axfs; х; axls
*147224 m201014276