Свідоцтво на торговельну марку № 347330 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347330 (заявка m202208241): музика української перемоги
(111)
Номер свідоцтва
347330
(210)
Номер заявки
m202208241
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.07.2032
(220)
Дата подання заявки
19.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА КОНСАЛТИНГ»;
Вул. Дорогожицька, ###, корп. ###, оф. ###, м. Київ, 04112 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА КОНСАЛТИНГ»;
Вул. Дорогожицька, ###, корп. ###, оф. ###, м. Київ, 04112 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна;
А/с 121, м. Київ, 04209 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування діяльністю артистів-виконавців; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.38:

Транслювання інформаційних, інформаційно-аналітичних, публіцистичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних, освітніх радіо-, телепередач, в тому числі через інтернет; телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі онлайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання онлайнових вітальних листівок; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання подкастів; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат смартфонів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку. 

Кл.41:

Радіо-, телепередачі інформаційні, інформаційно-аналітичні, публіцистичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні, освітні, в тому числі з можливістю транслювання через інтернет; створювання радіо-, телепрограм інформаційних, інформаційно-аналітичних, публіцистичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних, освітніх, в тому числі за допомогою мережі Інтернет; освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; переклад дубльований; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; заочні курси; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; переклад усний; послуги караоке; послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги нічних клубів (розваги); послуги оркестрів; послуги репортерів; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги студій записування; послуги театральних кас; послуги фоторепортерів; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фотографування; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 328851 (заявка m202204619): radio bayraktar
*328851 m202204619
Свідоцтво торговельну марку № 345021 (заявка m202128425): classic radio
*345021 m202128425
Свідоцтво торговельну марку № 337868 (заявка m202115026): наше радіо
*337868 m202115026
Свідоцтво торговельну марку № 331797 (заявка m202108911): kiss.club.mix; kiss club mix
*331797 m202108911
Свідоцтво торговельну марку № 327967 (заявка m202105508): прайм тайм. найкращий час для..
*327967 m202105508
Свідоцтво торговельну марку № 309207 (заявка m201932118): легке та спокійне радіо релакс
*309207 m201932118
Свідоцтво торговельну марку № 229308 (заявка m201523394): хіт fm найбільші та сучасні хіти
*229308 m201523394
Свідоцтво торговельну марку № 183327 (заявка m201320323): radioroks
*183327 m201320323
Свідоцтво торговельну марку № 128144 (заявка m200905687): dance radio
*128144 m200905687
Свідоцтво торговельну марку № 99715 (заявка m200707503): кісс фм; kicc
*99715 m200707503
Свідоцтво торговельну марку № 72345 (заявка m200507298): русское радио 2
*72345 m200507298
Свідоцтво торговельну марку № 76559 (заявка m200507300): русское радио україна
*76559 m200507300
Свідоцтво торговельну марку № 237978 (заявка m201717099): камтугеза
*237978 m201717099
Свідоцтво торговельну марку № 21821 (заявка 99030854): русское радио
*21821 99030854
Свідоцтво торговельну марку № 279712 (заявка m201818430): xit fm; хіт; фан зона
*279712 m201818430
Свідоцтво торговельну марку № 271265 (заявка m201729395): xit fm; хіт
*271265 m201729395
Свідоцтво торговельну марку № 72346 (заявка m200507299): русское радио fm
*72346 m200507299
Свідоцтво торговельну марку № 10280 (заявка 93126058): радіо рокс
*10280 93126058
Свідоцтво торговельну марку № 164821 (заявка m201212590): relaxfm; спокійна хвиля
*164821 m201212590
Свідоцтво торговельну марку № 119619 (заявка m200817555): українська служба новин русского радио
*119619 m200817555
Свідоцтво торговельну марку № 145435 (заявка m201016720): kiss fm
*145435 m201016720
Свідоцтво торговельну марку № 137668 (заявка m200909394): radio roks; long live rock'n'roll; rocknroll
*137668 m200909394
Свідоцтво торговельну марку № 128168 (заявка m200906053)
*128168 m200906053
Свідоцтво торговельну марку № 99717 (заявка m200707506): kiss; fm; dance radio
*99717 m200707506
Свідоцтво торговельну марку № 170131 (заявка m201221050): hit fm
*170131 m201221050
Свідоцтво торговельну марку № 99716 (заявка m200707504): кисс фм
*99716 m200707504
Свідоцтво торговельну марку № 184379 (заявка m201320826): rus radio; rvs
*184379 m201320826
Свідоцтво торговельну марку № 232356 (заявка m201710074): jazz fm
*232356 m201710074
Свідоцтво торговельну марку № 126507 (заявка m200811862): класик радіо
*126507 m200811862
Свідоцтво торговельну марку № 119645 (заявка m200817931): русское радио
*119645 m200817931
Свідоцтво торговельну марку № 30026 (заявка 2001063859): kiss fm
*30026 2001063859
Свідоцтво торговельну марку № 235408 (заявка m201710071): radio jazz
*235408 m201710071
Свідоцтво торговельну марку № 137667 (заявка m200909393): рок, тільки рок; pok
*137667 m200909393
Свідоцтво торговельну марку № 235407 (заявка m201710069): radio jazz
*235407 m201710069
Свідоцтво торговельну марку № 112910 (заявка m200706618): хіт фм; xit
*112910 m200706618
Свідоцтво торговельну марку № 16801 (заявка 99093207): fm хит
*16801 99093207
Свідоцтво торговельну марку № 143203 (заявка m200901424): радіо рокс; padio pokc
*143203 m200901424

Схожі торговельні марки