Свідоцтво на торговельну марку № 215232 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 215232 (заявка m201507994): evolutioner
(111)
Номер свідоцтва
215232
(210)
Номер заявки
m201507994
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.06.2025
(220)
Дата подання заявки
02.06.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2016, бюл. № 15/2016
(731)
Заявники

Данілов Олександр Петрович;
Вул. Гудкова, 23, м. Дніпропетровськ, 49023 (UA)

(732)
Власники

Данілов Олександр Петрович;
Вул. Гудкова, 23, м. Дніпропетровськ, 49023 (UA)

(750)
Адреса для листування

Данілов Олександр Петрович;
Вул. Гудкова, 23, м. Дніпропетровськ, 49023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Верстати (металорізальні); верстати для внутрішнього нарізування (виготовляння різьби (нарізі) на внутрішній поверхні); верстати для зовнішнього нарізування (виготовляння різьби (нарізі) на зовнішній поверхні); витискальні, гофрувальні машини; гнульні машини; діропробивальні машини; довбальні верстати; листоправильні машини; листозгинальні машини; машини (пристрої) для викінчувального (механічного) обробляння; машинне знаряддя для виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо; металообробні верстати; ножиці для металу електричні; пиляльні верстати (частини машин); різальні верстати; різальні інструменти (деталі машин); різальні машини; рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів; тримачі різальних інструментів до верстатів і машин 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки