Свідоцтво на торговельну марку № 333559 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333559 (заявка m202114297): cat net; catnet
(111)
Номер свідоцтва
333559
(210)
Номер заявки
m202114297
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.06.2031
(220)
Дата подання заявки
14.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
10.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ»;
Вул. Польова, ###, м. Теплодар, Одеська обл., 65490 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ»;
Вул. Польова, ###, м. Теплодар, Одеська обл., 65490 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113

(750)
Адреса для листування

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; потокове передавання даних; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами. 

Схожі торговельні марки