Заявка на торговельну марку № m202316882 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202316882: чернігівський кабельний завод; чкз
(210)
Номер заявки
m202316882
(220)
Дата подання заявки
13.09.2023
(441)
Дата публікації заявки
26.09.2023
(731)
Заявники

Чайка Павло Миколайович;
Вул. Незалежності, ###, кв. ###, м. Чернігів, 14003 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Щербакова Ольга Сергіївна;
А/с 8071, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні вимикачі; адаптери електричні; акумулятори електричні; аноди; анодні батареї; антени; антикатоди; апарати для дистанційного запалювання електричні; апарати для дистанційного керування*; апарати регулівні електричні; апаратура для дистанційного керування сигналами електродинамічна; банки акумуляторів електричних; батареї електричні; батареї електричні для транспортних засобів / акумулятори електричні для транспортних засобів; батареї системи запалювання; вилки електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; відгалужувальні коробки [електрика]; волоконно-оптичні кабелі; вольтметри; гальванічні батареї; гальванічні елементи; гальванометри; датчики п'єзоелектричні; детектори; джгути електричних проводів для автомобілів; дистанційні переривники; дріт ізольований мідний; дріт плавкий; дросельні котушки [імпеданс]; експонометри [вимірювачі освітлення]; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електромагнітні котушки; замки електричні; замки навісні електронні; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних акумуляторів; звукопроводи; з'єднувачі [електрика]; з'єднувачі [обладнання для обробляння інформації]; з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі проводів [електрика]; інвертори [електрика]; кабелепроводи електричні; кабелі для стартерів; кабелі електричні; катоди; клеми [електрика]; коаксіальні кабелі; колектори електричні; комутатори; контакти електричні; коробки з'єднання [електрика]; котушки електричні; котушки індуктивності [електрика]; ліхтарі оптичні / лампи оптичні; ліхтарі проблискові [світні сигнальні пристрої]; ліхтарі сигнальні; лічильники; магнітні проводи; матеріали для електропередавальних ліній [проводи, кабелі]; муфти з'єднувальні для електричних кабелів; накривки захисні для штепсельних розеток; напівпровідники; нитки розпізнавальні для електричних проводів; нитколічильники; обмежувачі [електрика]; оболонки для електричних кабелів; оболонки розпізнавальні для електричних проводів; оптичні вироби; оптичні волокна [світловоди]; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки [електрика]; перемикальні щити; перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; перетворювачі електричні; підсилювальні лампи електронні; підсилювачі; пластини акумуляторні; покажчики електровтрат; покажчики кількості; приводи електричні; приводи лінійні електричні; пристрої зарядні портативні; провідники електричні; проводи електричні; проводка [електрика]; протизавадні пристрої [електрика]; пульти керування [електрика]; регулятори напруги для транспортних засобів; регулятори освітлювання [світлорегулятори] електричні; редуктори [електрика]; резистори електричні; реле електричні; решітки для пластин електричних акумуляторів; розетки електричні; розподільні коробки [електрика]; розподільні пульти [електрика]; розподільні щити [електрика]; рубильники; світлодіоди [LED]; світлодіоди на квантових точках [QLED]; світлодіоди органічні [OLED]; сигнальні пристрої*; телеграфні проводи; телефонні проводи; термоелектронні лампи / термоелектронні трубки; транзистори [електроніка]; трансформатори [електрика]; трансформатори підвищувальні; тримачі для електричних котушок; чарівні ліхтарі; чипи [інтегральні схеми]; якорі електромагнітів [електрика]; стрипери; зовнішні оптичні патчкорди. 

Інші торговельні марки цього власника