Заявка на знак № m201821739 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201821739: l&l; ll; ii; i&i; іі; і&і
(210)
Номер заявки
m201821739
(220)
Дата подання заявки
17.09.2018
(731)
Заявники

Ростіло Сергій Олександрович (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Реєстрування доменних імен [юридичні послуги] 

Інші торговельні марки цього власника