Свідоцтво на торговельну марку № 295449 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295449 (заявка m201908674): dina tonsor club
(111)
Номер свідоцтва
295449
(210)
Номер заявки
m201908674
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.04.2029
(220)
Дата подання заявки
12.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Зоренко Анна Євгенівна;
Вул. Градинська, 10, кв. 33, м. Київ, 02034 (UA)

(732)
Власники

Зоренко Анна Євгенівна;
Вул. Градинська, 10, кв. 33, м. Київ, 02034 (UA)

(750)
Адреса для листування

Зоренко Анна Євгенівна;
Вул. Градинська, 10, кв. 33, м. Київ, 02034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Ветеринарна допомога; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; зоотерапія; розводіння тварин