Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 56463 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 56463 (заявка 20040909679): банк; таврика; a
(111)
Номер свідоцтва
56463
(210)
Номер заявки
20040909679
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.09.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.09.2014
(220)
Дата подання заявки
14.09.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2005, бюл. № 11/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій;

(731)
Заявники

Акціонерний Банк «Таврика»;
Вул. Тургенєвська, ###, м. Київ, ###, 01054 (UA)

(732)
Власники

Акціонерний Банк «Таврика»;
Вул. Тургенєвська, ###, м. Київ, ###, 01054 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Ігор Вікторович, МПП "ТОМАС";
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф.2, м. Київ, 116, 04116

(750)
Адреса для листування

Мале приватне підприємтво «ТОМАС», Кондратюк І. В.;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 116, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Операції з валютними цінностями,а саме: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів); ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів); відкриття кореспондентських рахунків в банках (резидентах та нерезидентах) в іноземній валюті та здійснювання операцій за ними; залучення та розміщування іноземної валюти на валютному ринку,в тому числі на міжнародному ринку; операції з банківськими металами на валютному ринку; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснювання операцій на ринку цінних паперів, в тому числі андеррайтинг; здійснювання інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів; діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

Кл.39:

Послуги перевозіння коштовностей захищеним транспортом.