Свідоцтво на торговельну марку № 43878 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 43878 (заявка 2002076380): книга рекордов украины
(111)
Номер свідоцтва
43878
(210)
Номер заявки
2002076380
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
10.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.07.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
30.07.2032
(220)
Дата подання заявки
30.07.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2004, бюл. № 10/2004
(731)
Заявники

Сніцарук Людмила Іванівна;
Вул. Дніпровська, ###, кв. ###, м. Вишгород, Київська обл., 07300 (UA)

(732)
Власники

Сніцарук Оксана Анатоліївна;
Бульв. Верховної Ради, ###, кв. ###, м. Київ, 02094 (UA)

(750)
Адреса для листування

Сніцарук Оксана Анатоліївна;
Бульв. Верховної Ради, ###, кв. ###, м. Київ, 02094 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу. 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу. 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 160828 (заявка m201112740): международная книга рекордов украинцев
*160828 m201112740