Свідоцтво на знак № 252767 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 252767 (заявка m201805889): емсі; emci

252767

m201805889

10.01.2019

13.03.2028

13.03.2018

10.01.2019, бюл. № 1/2019

Храновський Борис Олександрович;
Вул. Глазунова, 3, кв. 11, м. Київ, 01042 (UA)

Соколинський Василь Борисович;
Вул. Вузівська, 5, кв. 69, м. Київ, 03037 (UA)

Андрєєва Альона Вікторівна (№ 348)

Андрєєва Альона Вікторівна;
А/с 78, м. Київ, 02097 (UA)

 

Кл.9:

3D-окуляри; апарати для обробляння інформації; апарати для ферментації (лабораторні апарати); аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; біочипи; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); ваги з аналізаторами маси тіла; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; відеоекрани; відеокамери; відеокасети; дисководи до комп'ютерів; дисководи з автоматичною заміною дисків для комп'ютерів; ДНК-чипи; дозувальні пристрої; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні оповіщальні дошки; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інвертори (електрика); інтегральні схеми; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мобільні телефони; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); планшетні комп'ютери; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; файли зображувальні завантажні; фізичні апарати та інструменти; флеш-накопичувачі USB; хімічні апарати і інструменти; цифрові табло; цифрові фоторамки; цукроміри; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); хмарне обчислювання даних; хостинг серверів 

Схожі торговельні марки