Свідоцтво на торговельну марку № 304785 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304785 (заявка m201919071): sdk grill set
(111)
Номер свідоцтва
304785
(210)
Номер заявки
m201919071
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Трачук Юрій Миколайович (№ 379);
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023

(750)
Адреса для листування

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Біопаливо; брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); дрова; кам'яне вугілля; кам'яновугільні брикети; матеріали для розпалювання; паливо; торф'яні брикети (паливо); тріски для розпалювання