Свідоцтво на торговельну марку № 119960 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 119960 (заявка m200714525): slurry admix
(111)
Номер свідоцтва
119960
(210)
Номер заявки
m200714525
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
01.09.2017
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2017
(220)
Дата подання заявки
31.08.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2010, бюл. № 6/2010
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство "Сіріна";
Вул. Зелінського, 15 А, м. Маріуполь, Донецька обл., 87534 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство "Сіріна";
Вул. Зелінського, 15 А, м. Маріуполь, Донецька обл., 87534 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ СП "Сіріна";
Вул. Зелінського, 15 А, м. Маріуполь, Донецька обл., 87534 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, що належать до 1, 17, 19 класів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах здійснення оптової та роздрібної торгівлі; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 34802 (заявка 2001074711): su
*34802 2001074711
Свідоцтво торговельну марку № 119958 (заявка m200714521): mortar
*119958 m200714521
Свідоцтво торговельну марку № 116013 (заявка m200714507): slurry plus
*116013 m200714507
Свідоцтво торговельну марку № 119959 (заявка m200714524): slurry; peneseal pro
*119959 m200714524
Свідоцтво торговельну марку № 119963 (заявка m200714528): slurry grout
*119963 m200714528
Свідоцтво торговельну марку № 99467 (заявка m200714504): slurry
*99467 m200714504
Свідоцтво торговельну марку № 119962 (заявка m200714527): slurry water; plug
*119962 m200714527
Свідоцтво торговельну марку № 112353 (заявка m200714508): slurry
*112353 m200714508
Свідоцтво торговельну марку № 105880 (заявка m200714523): cipiha; сіріна; сирина
*105880 m200714523
Свідоцтво торговельну марку № 105879 (заявка m200714522): syrina
*105879 m200714522
Свідоцтво торговельну марку № 82534 (заявка m200604299): украинская ореховая компания
*82534 m200604299
Свідоцтво торговельну марку № 101863 (заявка m200714506): slurry; cipiha; сіріна
*101863 m200714506

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 68215 (заявка m200502894): slurry admix; адміх
*68215 m200502894