Заявка на торговельну марку № m202122762 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202122762: джокер завжди на твоєму боці; мені хоч світло вимкнули, хоч потоп; тю, а в мене все гаразд; ні-і-і!!! усе пропало; мерщій, девіде! залишилось 10 секунд-і система вимкне світло!
(210)
Номер заявки
m202122762
(220)
Дата подання заявки
22.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
06.10.2021
(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖОКЕР.ЮА»;
Вул. Бориса Грінченка, 9, оф. 503, м. Київ, 01034 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування усфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги длянаправляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокаціїпідприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програмлояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудитпідприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсинговеадміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерськихкниг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності дляінших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплатителекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готуванняподаткових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомогау комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керуванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні аборекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності задопомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечуваннякомерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністюартистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керуваннядіяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодопрограм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю вперехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультуванняз керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегійщодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків згромадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельнихмайданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідокдля інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написаннясценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та веденняінформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендуваннярекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькоюдіяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підборупотенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послугиагентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послугиПатентно-юридична компанія IPStyle Київ, вул; Межигірська, 61office@ipstyle; net+380 (44) 393 40 12+380 (67) 538 30 05www; ipstyle; uaекспертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога усфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проєктами дляоб'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги зкорпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги знагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги зоптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів тапослуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створюваннята керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування абосприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послугителефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодокомерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодооптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарівмедичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творіву цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажнихрингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних тапопередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодороздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібногопродажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичногопризначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних укомп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприянняпродажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламнихщитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктахковоркінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобахінформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокатфотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування длявідбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєструванняписьмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів навебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламнихплакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про станрахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складанняпрофілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажамдля інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримкиспортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програмдля продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записуванняінформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультуваннящодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншимособам, асортименту товарів (яких) (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцямзручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, підприємствахоптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі абоелектронних засобів, в тому числі, через вебсайти або програми телемагазинів. 

Інші торговельні марки цього власника