Свідоцтво на торговельну марку № 21544 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 21544 (заявка 98041461): braas frankfurter pfanne
(111)
Номер свідоцтва
21544
(210)
Номер заявки
98041461
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2001
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
14.05.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.04.2008
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.04.2028
(220)
Дата подання заявки
15.04.1998
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2001, бюл. № 10/2001
(731)
Заявники

Браас Дахсистеме ГмбХ;
Франкфуртер Ландштрасе 2-4, D-61437, Оберурсель, Німеччина (DE)

(732)
Власники

Браас ГмбХ;
Франкфуртер Ландштрасе 2-4, 61440 Оберурзель, Німеччина (DE)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ю. В. Дунаєву;
А/с 831, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Покрівельні матеріали і конструкції металеві 

Кл.19:

Покрівельні матеріали і конструкції неметалеві 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 21545 (заявка 98041462): браас
*21545 98041462
Свідоцтво торговельну марку № 22071 (заявка 98083136): ваш надійний дах браас
*22071 98083136
Свідоцтво торговельну марку № 21543 (заявка 98041460): браас франкфуртер пфанне
*21543 98041460