Свідоцтво на знак № 224624 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 224624 (заявка m201511486): bubble lemonade

224624

m201511486

10.04.2017

17.07.2025

17.07.2015

10.04.2017, бюл. № 7/2017

Шаринов Євгеній Павлович;
Просп. імені Газети «Правда», 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

ТОВ «Малбі Фудс», Шаринов Є. П.;
А/с 947, вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, 49010 (UA)

 

Кл.32:

Газовані води; лимонади; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; складники для виготовляння газованих вод.