Свідоцтво на торговельну марку № 323173 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323173 (заявка m202024656): white-am; white-ам; white am; white ам
(111)
Номер свідоцтва
323173
(210)
Номер заявки
m202024656
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.11.2030
(220)
Дата подання заявки
23.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
02.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Козелецька Оксана Олександрівна;
А/с 77, м. Київ, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо цінних паперів; випускання цінних паперів; вкладання коштів; довірче керування фінансовими активами; забезпечування фінансовою інформацією; інвестування капіталу; керування нерухомим майном; надавання позик (фінансування); послуги з фінансування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших. 

Інші торговельні марки цього власника