Свідоцтво на торговельну марку № 301934 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301934 (заявка m201918591): bionit organic
(111)
Номер свідоцтва
301934
(210)
Номер заявки
m201918591
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.07.2029
(220)
Дата подання заявки
11.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; білий;

(731)
Заявники

Карпенко Олександр Володимирович;
Вул. Феодори Пушиної, 19, кв. 25, м. Київ, 03115 (UA)

(732)
Власники

Карпенко Олександр Володимирович;
Вул. Феодори Пушиної, 19, кв. 25, м. Київ, 03115 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кожарський Дмитро Васильович;
А/с 111, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Органічні добрива 

Кл.35:

Надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців органічних добрив; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу органічних добрив; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; радіорекламування; телемаркетингові послуги; телевізійне рекламування; послуги щодо оптового продажу органічних добрив 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 168369 (заявка m201204441): чердак удивительных вещей
*168369 m201204441

Схожі торговельні марки