Свідоцтво на торговельну марку № 283719 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 283719 (заявка m201817731): vitagro partner
(111)
Номер свідоцтва
283719
(210)
Номер заявки
m201817731
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.07.2028
(220)
Дата подання заявки
30.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений; синій;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ВІТАГРО»;
Вул. Кам'янецька, 66, офіс 204, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ВІТАГРО»;
Вул. Кам'янецька, 66, офіс 204, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(740)
Довірена особа

Ващук Ярослав Петрович (№ 45);
Вул. Гагаріна, 1/1, с. Олешин, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 31312

(750)
Адреса для листування

Ващук Я. П.;
А/с 969, м. Хмельницький, 29019 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; борошно на промислові потреби; гени насіння для сільськогосподарського виробництва; гіпс, що використовується як добриво; глинозем; ґрунт для рослин; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; органічний дігестат (добриво); пектин для харчової промисловості; пектин на промислові потреби; побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для пом'якшування води; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; препарати проти проростання овочів; протеїни для використання у промисловому виробництві; речовини для консервування насіння; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); суперфосфати (добрива); тваринний білок (сировина); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; чорнозем 

Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; послуги агентств комерційного інформування; аукціонний продаж; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, зокрема в мережі Інтернет; вивчання ринку; демонстрування товарів; збирання, упорядковування (систематизування) інформації у комп'ютерні бази даних з використанням мережі Інтернет для інших осіб; рекламування промислових товарів сільськогосподарського призначення та інформування щодо надаваних комерційних послуг; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків промислових товарів та рекламної інформації щодо надаваних комерційних послуг; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; промислових товарів сільськогосподарського призначення (крім їх транспортування),; та рекламної інформації щодо надаваних комерційних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги в фірмових магазинах; допомога покупцям у виборі та придбанні промислових товарів сільськогосподарського призначення та у замовлянні надаваних комерційних послуг у фірмових магазинах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту промислових товарів сільськогосподарського призначення та рекламної інформації щодо переліку надаваних комерційних послуг,; яке дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам (посередництво) промислових товарів на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, зокрема в палатках, магазинах, на ринках 

Кл.39:

Автобусне перевезення; автомобільне перевезення; влаштовування круїзів; водопостачання; доставляння квітів; доставляння повідомлень; завантажувально-розвантажувальні роботи; залізничне перевезення; захищене перевезення цінностей; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; збирання вторинної сировини (перевезення); інформування щодо зберігання; інформування щодо перевезення; обгортання товарів; орендування гаражів; орендування місць для паркування; орендування складів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевезення; перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перевезення гужовим транспортом; перевезення і зберігання відходів; перевезення і зберігання сміття; перенесення вантажу; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з короткострокового прокату автомобілів; послуги з перевезення під час переїзду; прокат автомобілів; прокат камер для заморожених харчів; прокат холодильників; прокат тракторів; прокат транспортних засобів; розвантажування вантажів; розподіляння води; розподіляння електричної енергії 

Інші торговельні марки цього власника