Свідоцтво на торговельну марку № 99081 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 99081 (заявка m200707472): ревлімід
(111)
Номер свідоцтва
99081
(210)
Номер заявки
m200707472
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
01.03.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.05.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
08.05.2027
(220)
Дата подання заявки
08.05.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2008, бюл. № 21/2008
(731)
Заявники

Селджин Корпорейшн, корпорація штату Делавер;
86 Морріс Авеню, Самміт, штат Нью-Джерсі 07901, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Селджин Корпорейшн, корпорація штату Делавер;
86 Морріс Авеню, Самміт, штат Нью-Джерсі 07901, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Гренчук Марія Олександрівна;
П/с 98, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 115024 (заявка m200809387): vidaza
*115024 m200809387
Свідоцтво торговельну марку № 116268 (заявка m200811244): pharmion
*116268 m200811244
Свідоцтво торговельну марку № 107884 (заявка m200720011): revlimid
*107884 m200720011