Свідоцтво на знак № 187437

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 187437 (заявка m201310419): розалини; розаліні; rozalini

187437

m201310419

25.06.2014

13.06.2023

13.06.2013

25.06.2014, бюл. № 12/2014

Ярич Холдингс Лімітед;
1, Лампоусас Стріт, 1095 Нікосія, Кіпр (CY)

Соклаков Антон Олександрович

Соклаков А.О.;
А/с 11451, м. Харків, 61002 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; керування комп'ютерними файлами; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги щодо огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; сприяння продажеві (посередництво); складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.43:

Бази туристські; будинки для самотніх людей похилого віку; готелі; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння місць в готелях; замовляння (бронювання) тимчасового житла; їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів та телестудій; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; наймання (орендування) приміщень на збори; пансіонати; пансіони для тварин; послуги барів; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; послуги щодо готування кондитерських виробів (на замову для інших); попереднє замовляння місць в готелях; ресторани; ресторани самообслуговування; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі