Заявка на знак № m201826184 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201826184: ти вершиш свою долю. доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. з тисячами вісімсот сімдесят другого року

m201826184

07.11.2018

НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ (Nemiroff Intellectual Property Establishment);
 (LI)

Шпакович Тетяна Іванівна

 

Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. * Редакція заявника: Market studies; opinion polling; demonstration of goods; compilation of information into computer databases; business management of performing artists; business management for freelance service providers; business management of hotels; business management of sports people; business management of reimbursement programs for others; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; consultancy regarding public relations communication strategies; consultancy regarding advertising communication strategies; marketing; marketing research; provision of commercial and business contact information; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; writing of publicity texts; scriptwriting for advertising purposes; word processing; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; rental of advertising space; shop window dressing; layout services for advertising purposes; news clipping services; modelling for advertising or sales promotion; advertising agency services; sponsorship search; presentation of goods on communication media, for retail purposes; rental of billboards (advertising boards); office machines and equipment rental; publicity material rental; rental of advertising time on communication media; rental of vending machines; rental of sales stands; direct mail advertising; publication of publicity texts; radio advertising; advertising; pay per click advertising; outdoor advertising; bill-posting; advertising by mail order; on-line advertising on a computer network; distribution of samples; dissemination of advertising matter; design of advertising materials; sales promotion for others; production of teleshopping programmes; production of advertising films; television advertising; telemarketing services;