Свідоцтво на торговельну марку № 287310 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 287310 (заявка m201821763): ecocleanwater sa 18; eco clean water sa 18
(111)
Номер свідоцтва
287310
(210)
Номер заявки
m201821763
(151)
Дата реєстрації знака
10.12.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.09.2028
(220)
Дата подання заявки
17.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.12.2020, бюл. № 23/2020
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»;
Вул. Івана Мазепи, 3, оф. 197, м. Київ, 01010 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»;
Вул. Івана Мазепи, 3, оф. 197, м. Київ, 01010 (UA)

(750)
Адреса для листування

Леонова Юлія Олегівна;
Вул. Урлівська, 30, кв. 224, м. Київ, 02055 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в промисловості, в тому числі антиоксиданти для використання у промисловому виробництві; бактерійні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; основи (хімічні препарати); промислові хімікати; речовини для пом'якшування на промислові потреби; фільтрувальні матеріали (мінеральні речовини); фільтрувальні матеріали (необроблені пластмаси); фільтрувальні матеріали (хімічні препарати); ферменти на хімічні потреби; флокулянти; хімікати для очищання води 

Кл.40:

Обробляння води 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 262172 (заявка m201719982): aquadryer sa17
*262172 m201719982