Свідоцтво на торговельну марку № 179888 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 179888 (заявка m201217542): ферон
(111)
Номер свідоцтва
179888
(210)
Номер заявки
m201217542
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.10.2022
(220)
Дата подання заявки
10.10.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2013, бюл. № 24/2013
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; оранжевий;

(731)
Заявники

Борисенко Тетяна Павлівна;
Пров. Миру, 6, корп. 2, кв. 101, м. Харків, 61007 (UA)

(732)
Власники

Борисенко Тетяна Павлівна;
Пров. Миру, 6, корп. 2, кв. 101, м. Харків, 61007 (UA)

(740)
Довірена особа

Павлюченко Олена Аркадіївна;
А/с 84, м. Маріуполь, Донецька обл., 87548

(750)
Адреса для листування

Хвостенко В. С.;
А/с 9504, м. Харків, 61057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 6,; 7,; 8 класів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 6,; 7,; 8 класів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; а також інформування покупців щодо придбання цих товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві товарів 6, 7, 8 класів (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги щодо фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Схожі торговельні марки