Заявка на знак № m202007014 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202007014: споносор показу; український характер; коzaцька раda; козацька рада; ukrainian character
(210)
Номер заявки
m202007014
(220)
Дата подання заявки
10.04.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; сірий; коричневий; жовтий; малиновий;

(731)
Заявники

ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (UA)

(740)
Довірена особа

Данильчук Юрій Михайлович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги длянаправляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокаціїпідприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програмлояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудитпідприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсинговеадміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерськихкниг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності дляінших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплатителекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готуванняподаткових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керуванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційніабо рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльностіза допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницькоїдіяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборітоварів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні аборекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збираннястатистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуваннямтоварів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування зкерування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування зкомунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування зорганізовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт звидання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців тапродавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написаннярезюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламніпотреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання таведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації вреєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керуванняпідприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльностіщодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребуютьфінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентствпрацевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги зкерування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги змакетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісніроботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги зпорівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків згромадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційногопосередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послугищодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодороздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільміву режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художнімигалереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин іобладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламнихматеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів навебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламуванняпоштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеюваннярекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламнихматеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницькоїдіяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів простан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхомспонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійнерекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угоддля третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки