Свідоцтво на торговельну марку № 297908 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297908 (заявка m201917557): m-agro; м
(111)
Номер свідоцтва
297908
(210)
Номер заявки
m201917557
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2029
(220)
Дата подання заявки
08.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2021, бюл. № 19/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «М-АГРО»;
Вул. Богдана Хмельницького, 50 Б, літ. В, оф. 33, м. Київ, 01030 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «М-АГРО»;
Вул. Богдана Хмельницького, 50 Б, літ. В, оф. 33, м. Київ, 01030 (UA)

(740)
Довірена особа

Зеров Костянтин Олександрович;
Вул. Митрополита Василя Липківського, 9, кв. 148, м. Київ, 03035

(750)
Адреса для листування

Зеров Костянтин Олександрович;
Вул. Жилянська, 58, кв. 25, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Відкидні клапани (частини машин); водонагрівачі (частини машин); всмоктувальні машини на промислові потреби; граблі для згрібальних машин; ґрунтообробні машини на сільськогосподарські потреби; гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів навантажувально-розвантажувальних машин; двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; етикетувальні машини; завантажувально-розвантажувальні пристрої; згрібальні машини; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; маніпулятори автоматичні (машини); машини для запечатування на промислові потреби; машини для збирання врожаю; машини для земляних робіт; машини для кінцевого обробляння; машини для очищання плодів та овочів; машини для розбризкування; механізми керування для машин або двигунів; механізми керування пневматичні для машин і двигунів; плуги; плуги для видаляння дерну; пневматичні машини; промивальні машини; пульверизатори (машини); роботи промислові; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом; рушійні механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів; сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; сільськогосподарські машини; сільськогосподарські машини, що використовуються при вирощуванні печериць (грибів) 

Кл.11:

Апарати гарячого повітря; апарати для охолоджування повітря; апарати і машини для очищання повітря; апарати та устатковання для освітлювання; вентилятори (кондиціонування повітря); вентиляційне (кондиціонувальне) устатковання і апарати; водопостачальне устатковання; водоспускне устатковання; змійовики (частини дистилювального, нагрівального чи охолоджувального устатковання); зрошувачі (іригаційне обладнання); ліхтарі для освітлювання; люмінесцентні трубки для освітлювання; нагрівальні елементи; нагрівачі повітря; обігрівальні пластини; обігрівачі (опалювальні апарати); обкурювальні апарати, крім призначених на медичні потреби; опалювальне водяне устатковання; опалювальне устатковання; опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі; опалювальні котли; освітлювальні апарати світлодіодні (LED); осушувачі повітря; охолоджувачі електричні; парогенератори, крім частин машин; поливальне устатковання автоматичне; поливальні машини на сільськогосподарські потреби; прилади і устатковання для охолоджування; пристрої для кондиціонування повітря; радіатори (обігрівальні); радіатори електричні; рефрижератори; санітарно-технічні апарати і устатковання; світильники підлогові; світильні лампи; світильні лампи електричні; термостатичні клапани (частини теплового устатковання); ультрафіолетові лампи, крім призначених на медичні потреби; устатковання для виробляння пари; устатковання для кондиціонування повітря; устатковання для фільтрування повітря; устатковання і машини для охолоджування; холодильні апарати і машини; холодильні вмістини; холодильні камери; холодильні пристрої і устатковання; холодильні шафи; калорифери 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 297907 (заявка m201917556): magro
*297907 m201917556

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 270257 (заявка m201725158): m-agro ukraine; m agro; м
*270257 m201725158