Свідоцтво на торговельну марку № 301683 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301683 (заявка m201908505): universeed; світовий досвід насінництва
(111)
Номер свідоцтва
301683
(210)
Номер заявки
m201908505
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.04.2029
(220)
Дата подання заявки
11.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Кравченко Віктор Дмитрович;
Вул. Лазарєва, 4, кв. 32, м. Черкаси, 18001 (UA)

(732)
Власники

Кравченко Віктор Дмитрович;
Вул. Лазарєва, 4, кв. 32, м. Черкаси, 18001 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Агар-агар; ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азот; азотна кислота; азотні добрива; акрилові смоли необроблені; активоване вугілля; активоване деревне вугілля; актиній; алкалоїди; альбумін (тваринний або рослинний, сировина); альбумінізований папір; альгінати для харчової промисловості; альгінати на промислові потреби; альдегідаміак; альдегіди; алюмінієві галуни; алюмоамонієві галуни; америцій; аміак (леткий луг) на промислові потреби; аміак; амілацетат; аміловий спирт; амоніак безводний; ангідриди; антранілова кислота; аргон; арсен; арсенат свинцю; арсенатна кислота; астатин; ацетат алюмінію; ацетат кальцію; ацетат свинцю; ацетат целюлози необроблений; ацетати (хімікати); барити; баритовий папір; барій; бензен; бензойна кислота; бензол; бентоніт; беркелій; бікарбонат натрію на хімічні потреби; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; біохімічні каталізатори; бісмут; бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби; біхромат калію; біхромат натрію; боксит; борна кислота на промислові потреби; вітерит; водень; вольфрамова кислота; вугільна кислота; вуглеводи; вуглець; вуглець для фільтрів; препарати для вулканізування; гадоліній; галат бісмуту основний; галій; галова кислота для виробництва чорнила; галодубильна кислота; галуни; гальмові рідини; гамбір; гелі для електрофорезу; гелій; гени насіння для сільськогосподарського виробництва; гідразин; гідрати; гідроксид алюмінію; гіпосульфіти; гіпохлорит натрію; глинозем; гліколевий етер; гліколь; гліцериди; гліцерин на промислові потреби; глутамінова кислота на промислові потреби; глюкоза на промислові потреби; глюкозиди; гольмій; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; графіт на промислові потреби; ґрунт для рослин; гуано; гуміарабік на промислові потреби; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; гур'юновий бальзам для використання у виробництві лаків; декстрин (шліхта); деревинна маса; деревний спирт; детергенти для використання у виробничих процесах; дефоліанти; диспергатори нафти; диспергатори олій та масел; дисперсні системи пластмас; диспрозій; дистильована вода; дисульфід вуглецю; дихлорид олова; діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діазопапір; діастаза на промислові потреби; діатомова земля; діоксид мангану; діоксид титану на промислові потреби; діоксид цирконію; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до моторного палива; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; доломіт на промислові потреби; емульгатори; ензими для харчової промисловості; ензими на промислові потреби; ензимні препарати для харчової промисловості; ензимні препарати на промислові потреби; ербій; естери целюлози на промислові потреби; естери; етан; етери целюлози на промислові потреби; етери; етиловий етер; етиловий спирт; європій; замазки для дерев (лісівництво); знежирювальні препарати для використання у виробничих процесах; ізотопи на промислові потреби; іонообмінники (хімікати); ітербій; ітрій; їдкі луги; йод на промислові потреби; йод на хімічні потреби; йодатна кислота; йодид алюмінію; йодиди лужних металів на промислові потреби; йодовані білки; йодовані солі; казеїн на промислові потреби; каїніт; калій; калій щавлевокислий; каліфорній; каломель (хлорид ртуті); кальцинована сода; камеді (клеючі препарати) на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; камфора на промислові потреби; кам'яна сіль; каолін; порцелянова глина; карбід кальцію; карбід кремнію (сировина); карбіди; карболінеум для захисту рослин; карбонат кальцію; карбонат магнію; карбонат натрію; карбонати; карбюризатори (металургія); картопляне борошно на промислові потреби; касіопій (лютецій); каталізатори; катеху; каустики на промислові потреби; каустична сода на промислові потреби; квебрахо на промислові потреби; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); кетони; кисень на промислові потреби; кислоти бензольного ряду; кислоти; кислототривкі хімічні суміші; кізельгур; кісткове вугілля; клейковина на промислові потреби; клеючі препарати для наклеювання афіш; кремнієорганічні сполуки; кремній; креозот на хімічні потреби; криптон; кріогенні препарати; кров'яне вугілля; кротоновий альдегід; крохмаль на промислові потреби; крохмальна паста (клеюча речовина), крім призначеної на канцелярські або побутові потреби; ксенон; ксилен; ксилол; культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; кюрій; лактоза (сировина); лактоза для харчової промисловості; лактоза на промислові потреби; лампова сажа на промислові потреби; лантан; лецитин (сировина); лецитин для харчової промисловості; лецитин на промислові потреби; лимонна кислота на промислові потреби; літій; луги; лужні метали; лужноземельні метали; магнезит; магнітні рідини на промислові потреби; манганат; металоїди; метан; метилбензен; метилбензол; метиловий етер; мило (металеве) на промислові потреби; мінеральні кислоти; молочна кислота; молочні ферменти для харчової промисловості; молочні ферменти на промислові потреби; молочні ферменти на хімічні потреби; морська вода на промислові потреби; мурашина кислота; надсірчана кислота; натрій; нафталін; неодим; неон; нептуній; нітрат амонію; нітрат срібла; нітрат урану; нітрати; окис барію; оксалат калію; оксалати; оксалатна кислота; оксид кобальту на промислові потреби; оксид літію; оксид ртуті; оксид свинцю; оксид сурми; оксид урану; оксид хрому; олеїнова кислота; олівін (силікатний мінерал); органічний дігестат (добриво); основи (хімічні препарати); оцтова кислота розведена; оцтовий ангідрид; пектин для харчової промисловості; пектин на промислові потреби; перборат натрію; перекис водню на промислові потреби; перкарбонати; персульфати; перхлорати; пірогалова кислота; плавикова кислота; пластизолі; побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; поташ; поташ водний; похідні бензену; похідні целюлози (хімікати); празеодим; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; препарати з тваринного вуглецю; препарати проти проростання овочів; продукти дистилювання деревного спирту; прометій; промислові хімікати; протактиній; протеїн (сировина); протеїни для використання у промисловому виробництві; протеїни для харчової промисловості; радон; реній; речовини для зміцнювання вапняку; речовини для консервування насіння; речовини для консервування пива; речовини для матування; речовини для нейтралізування отруйних газів; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; саліцилова кислота; самарій; сахарин; себацинова кислота; селен; селітра; силікат алюмінію; силікати; сіль необроблена; сірка; сірчана кислота; сірчаний етер; сірчиста кислота; скандій; солі (добрива); солі (хімічні препарати); солі аміачні; солі амонію; солі дорогоцінних металів на промислові потреби; солі заліза; солі золота; солі кальцію; солі лужних металів; солі на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); солі рідкісноземельних металів; солі ртуті; солі хрому; солодові білки; соляна кислота; спирт; сполуки барію; сполуки плавикового шпату; стверджені гази на промислові потреби; стеаринова кислота; стронцій; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат барію; сульфат міді (мідний купорос); сульфати; сульфід сурми; сульфіди; сульфімід бензойної кислоти; сульфонові кислоти; суперфосфати (добрива); сурма; сухий лід (діоксид вуглецю); талій; тальк (силікат магнію); танін; тваринне вугілля; тваринний білок (сировина); тваринний вуглець; телур; тербій; тетрахлорид ацетилену; тетрахлориди; тетрахлорметан; технецій; тимол на промислові потреби; титаніт; тіокарбонілід; толуол; торій; торф (добриво); тулій; удобрювальні препарати; фенол на промислові потреби; ферменти на хімічні потреби; фермій; фероціаніди; фільтрувальні матеріали з мінеральних речовин; фільтрувальні матеріали з рослинних речовин; фільтрувальні матеріали з хімічних препаратів; флавоноїди (фенольні сполуки) на промислові потреби; флокулянти; формальдегід на хімічні потреби; фосфати (добрива); фосфатиди; фосфор; фосфорна кислота; францій; фтор; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для конденсування; хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хлор; хлорати; хлоргідрати; хлорид алюмінію; хлорид амонію; хлорид кальцію; хлорид магнію; хлорид паладію; хлориди; холева кислота; холодоагенти; хромати; хромова кислота; хромові галуни; хромові солі; цвіт сірковий на хімічні потреби; цезій; целюлоза; церій; цимол; ціанамід кальцію (добриво); ціаніди (прусиди); чорнильні горішки; чорнозем; шлаки (добрива) 

Кл.29:

Заморожені фрукти; кукурудза цукрова оброблена; м'ясо; м'ясо законсервоване; насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; свинина; фрукти законсервовані; ягоди законсервовані 

Кл.31:

Зерно (злаки); зерно для споживання тваринами; кукурудза; насіння для сівби; насіння рослин; насіння злаків необроблене; насіння льону для споживання тваринами; насіння льону їстівне необроблене; необроблені качани цукрової кукурудзи (очищені або неочищені); продукти для відгодовування тварин; продукти для відгодовування худоби; продукти побічні обробляння злаків для споживання тваринами; пророщене насіння на ботанічні потреби; пшениця; розсада; сіянці; рослини; сіно; фрукти свіжі; фруктові вичавки (м'язга); м'язга; ягоди свіжі; ячмінь 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; маркетинг; маркетингові досліджування; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); пошукова оптимізація для сприяння продажам; сприяння продажам для інших 

Кл.40:

Забивання тварин; заморожування харчових продуктів; консервування харчових продуктів та напоїв; складальні роботи на замовлення для інших 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; досліджування в геології; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; калібрування (вимірювання) 

Кл.44:

Знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; прокат сільськогосподарського обладнання; розводіння тварин; рослинна хірургія; садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу 

Інші торговельні марки цього власника