Заявка на торговельну марку № m200720738 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200720738: mobilux
(210)
Номер заявки
m200720738
(220)
Дата подання заявки
23.11.2007
(731)
Заявники

Дрозд Олександр Петрович;
Вул. Київська, буд. ###, кв. ###, м. Обухів Київської області, 08702 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сухарєва Валентина Вікторівна;
Вул. Київська, б. 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп'ютерних мереж; ділове досліджування; ділове інформування; ділове інформування за допомогою комп'ютерних мереж; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання місця для розміщення реклами в комп'ютерних мережах; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машини і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язку з громадськістю; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; публікування рекламних текстів за допомогою комп'ютерних мереж; радіорекламування; рекламна діяльність за допомогою комп'ютерних мереж; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту промислових товарів,; побутової техніки,; мобільних телефонів та аксесуарів до них,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі,; супермаркетах та універмагах,; а також з веб-сторінок в мережі інтернет,; на яких розміщена інформація щодо вищезазначених товарів; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів за допомогою комп'ютерних мереж; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві (посередництво) за допомогою комп'ютерних мереж; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 92680 (заявка m200617276): mobilux; мові
*92680 m200617276
Свідоцтво торговельну марку № 1608 (заявка 69951/SU): mobilux
*1608 69951/SU
Свідоцтво торговельну марку № 302270 (заявка m202026109): mobilus trans
*302270 m202026109
Свідоцтво торговельну марку № 320059 (заявка m202022069): mobil delvac legend
*320059 m202022069
Свідоцтво торговельну марку № 320060 (заявка m202022070): mobil delvac ultra
*320060 m202022070
Свідоцтво торговельну марку № 320058 (заявка m202022066): mobil delvac modern
*320058 m202022066
Свідоцтво торговельну марку № 311861 (заявка m202003785): mobil
*311861 m202003785
Свідоцтво торговельну марку № 296560 (заявка m201914442): mobil hydraulic hvi ultra
*296560 m201914442
Свідоцтво торговельну марку № 286178 (заявка m201900026): mobil
*286178 m201900026
Свідоцтво торговельну марку № 283268 (заявка m201825112): mobil super moto
*283268 m201825112
Свідоцтво торговельну марку № 283270 (заявка m201825120): mobil serv
*283270 m201825120
Свідоцтво торговельну марку № 283271 (заявка m201825121): mobil super moto
*283271 m201825121