Свідоцтво на знак № 106733 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 106733 (заявка m200721303): the chimney pot

106733

m200721303

12.05.2009

30.11.2017

30.11.2007

12.05.2009, бюл. № 9/2009

світло-зелений;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чімні»;
Вул. Оранжерейна, 3, м. Київ, 04112 (UA)

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Чапаєва, 4, оф. 12, м. Київ, 01030

Кириченко Ірина Анатоліївна;
Вул. Чапаєва, 4, офіс 12, м. Київ, 01030 (UA)

 

Кл.9:

Електричні, фотографічні, кінематографічні, оптичні і навчальні прилади та інструменти; апаратура для записування; передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації; записові диски 

Кл.35:

Демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; представляння продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); агентства комерційного інформування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; фотокопіювання; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 

Кл.41:

Наймання (прокат) аудіоапаратури; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля; дозвілля (забави, розваги); забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; наймання (прокат) звукозаписувачів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; обслуговування казино; каліграфічні послуги; караоке-послуги; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; кіностудії; обслуговування кінотеатрів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; обслуговування клубів здоров'я; влаштовування лотерей; знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; надавання моделей для художників; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; практичне навчання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; театральні каси (розваги); телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) тенісних кортів; фізичне виховування; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника