Свідоцтво на торговельну марку № 163017 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 163017 (заявка m201205163): klinker stone
(111)
Номер свідоцтва
163017
(210)
Номер заявки
m201205163
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
16.12.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.03.2022
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.03.2032
(220)
Дата подання заявки
26.03.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2012, бюл. № 20/2012
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАНРОК»;
Вул. Волгоградська, ###, м. Київ, 03141 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАНРОК»;
Вул. Волгоградська, ###, м. Київ, 03110 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАНРОК»;
Вул. В. Тютюнника, 16, офіс 1, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; бетонні будівельні елементи; будівельні панелі неметалеві; вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали; жужільні клінкерні блоки; заслони (зовнішні) неметалеві, нетекстильні; личковання неметалеве будівельне (покриви); личкувальні будівельні матеріали; личкувальні панелі неметалеві; покрівельні накладки неметалеві для гідроізоляції; покрівлі неметалеві; споруди (конструкції) неметалеві; стінне личковання неметалеве будівельне; стінні покриви неметалеві будівельні - всі вищезазначені товари призначені для вентильованих фасадних систем. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, вищезазначених товарів 19 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за їх загальними каталогами або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 175727 (заявка m201217280): клинкер стоун
*175727 m201217280
Свідоцтво торговельну марку № 160002 (заявка m201205689): marmo roc; rog
*160002 m201205689