Заявка на торговельну марку № m200811989 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200811989: супер белая
(210)
Номер заявки
m200811989
(220)
Дата подання заявки
12.06.2008
(731)
Заявники

Імперіал Кемікал Індастріз Лімітед;
20 Манчестер Сквер, Лондон W1U 3 AN, Великобританія (GB)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Марченко В. О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.2:

Фарби; оліфи; лаки; прискорювачі висихання, речовини для закріплення, розріджувачі, барвники, що використовують як добавки до фарб, оліф чи лаків; захисні засоби, що запобігають корозії металів і руйнуванню деревини; препарати для ґрунтування (у вигляді фарб); фарби та протрави для деревини 

Інші торговельні марки цього власника