Свідоцтво на торговельну марку № 319527 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 319527 (заявка m202018374): kasta pay
(111)
Номер свідоцтва
319527
(210)
Номер заявки
m202018374
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.09.2030
(220)
Дата подання заявки
07.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
22.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2022, бюл. № 21/2022
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрімекс»;
Вул. Круглоуніверситетська, ###, оф. ###, м. Київ, 01024 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; інвестування капіталу; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; факторингові операції; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 253384 (заявка m201813311): kastapay; kasta pay
*253384 m201813311

Схожі торговельні марки