Заявка на знак № m201932467 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201932467: а як іще?; jameson
(210)
Номер заявки
m201932467
(220)
Дата подання заявки
11.12.2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; сірий; рожевий; червоний; коричневий; жовтий; зелений;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ» (UA)

(740)
Довірена особа

Пікалов Сергій Юрійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування. 

Інші торговельні марки цього власника