Свідоцтво на торговельну марку № 322995 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322995 (заявка m202014697): n; h; н; кебк
(111)
Номер свідоцтва
322995
(210)
Номер заявки
m202014697
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.07.2030
(220)
Дата подання заявки
23.07.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; зелений;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Зайченко Вікторія Леонардівна;
А/с 23, м. Київ, 02095 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будування хвилерізів; будівельні роботи у суднобудуванні; будування ярмаркових рундуків та крамниць; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; буріння свердловин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; знесення будівель; ізолювання будівель; клепання; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; підводне ремонтування; підводне споруджування; повторне лудіння; покрівельні послуги; послуги електриків; послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з розробляння кар'єрів; послуги зі створювання штучного снігового покриву; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат споруджувального обладнання; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування насосів; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування портів; споруджування; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення пемзою; чищення піском; шпалерні роботи; штукатурні роботи. 

Кл.42:

Аналізування води; аналізування для розробляння нафтових родовищ; архітектурне консультування; архітектурні послуги; будівельне проєктування; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сфері зварювання; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування у сфері фізики; експертування нафтових родовищ; енергоаудит; забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо зменшування викидів вуглекислого газу; інжиніринг; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; контролювання якості; метеорологічне інформування; наукові досліджування; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф; науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів; підводне досліджування; планування розвитку міст; послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей; послуги наукових лабораторій; проведення досліджень технічних проєктів; прогнозування погоди; проєктування інтер'єру; промисловий дизайн; розвідування нафти; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; топографічне знімання; хімічний аналіз; художнє оформляння (промисловий дизайн). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 98071 (заявка m200812728): дніпро; свс; кебк; київська енергетична будівельна компанія; cbc
*98071 m200812728

Схожі торговельні марки