Свідоцтво на торговельну марку № 46810 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 46810 (заявка 20031213538): тект; tekt
(111)
Номер свідоцтва
46810
(210)
Номер заявки
20031213538
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
27.12.2013
(151)
Дата реєстрації знака
17.01.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.12.2013
(220)
Дата подання заявки
26.12.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.01.2005, бюл. № 1/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Гриб Роман Вадимович;
Вул. Старокиївська, 27, кв. 34, м. Київ, 116, 04116 (RU)

(732)
Власники

ТОКАЇ ХОЛДІНГЗ КОРПОРЕЙШН;
Сюіт, И-2, Юніон Корт Білдінг, Елізабет Авеню енд Ширлей стріт, Нассау, Багами (BS)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ДП "Інтелс Інтернешнл Нетворк Україна", Авраменко Н.В.;
Вул. Васильківська, 1, м. Київ, 03040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: бухгалтерський облік; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; складання звітів про стан рахунків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; готування платіжних документів; податкове експертування; складання податкових декларацій; аналізування собівартості; статистичне інформування 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, в тому числі: аналізування фінансове; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); надавання фінансових позик; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги щодо керування фондами; послуги щодо андерайтингу; депозитні послуги; посередництво біржове 

Схожі торговельні марки