Свідоцтво на торговельну марку № 299441 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299441 (заявка m201914661): beltris conveyor belt
(111)
Номер свідоцтва
299441
(210)
Номер заявки
m201914661
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.06.2029
(220)
Дата подання заявки
20.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; синій;

(731)
Заявники

СТ Інвестментс с.р.о. (CT Investments s.r.o.);
Комарніцка 28, Братислава, 82103, Словаччина (Komarnicka 28, Bratislava, 82103, Slovak Republic) (SK)

(732)
Власники

СТ Інвестментс с.р.о. (CT Investments s.r.o.);
Комарніцка 28, Братислава, 82103, Словаччина (Komarnicka 28, Bratislava, 82103, Slovak Republic) (SK)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Конвеєри стрічкові; паси для двигунів; стрічки для конвеєрів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 291070 (заявка m201907360): ctagri; ct agri; ст
*291070 m201907360
Свідоцтво торговельну марку № 288634 (заявка m201901184): agri nte
*288634 m201901184

Схожі торговельні марки