Свідоцтво на торговельну марку № 208118 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 208118 (заявка m201413393): hard fit; stress method
(111)
Номер свідоцтва
208118
(210)
Номер заявки
m201413393
(151)
Дата реєстрації знака
25.01.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.09.2024
(220)
Дата подання заявки
19.09.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.01.2016, бюл. № 2/2016
(731)
Заявники

Ляшок Олег Миколайович;
5-й Соляний пров., 17, м. Одеса, 65013 (UA)

(732)
Власники

Ляшок Олег Миколайович;
5-й Соляний пров., 17, м. Одеса, 65013 (UA)

(740)
Довірена особа

Балан Ірина Петрівна;
Просп. Шевченка, 33, кв. 52, м. Одеса, 65058

(750)
Адреса для листування

Балан Ірина Петрівна;
Просп. Шевченка, 33, кв. 52, м. Одеса, 65058 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Навчання в академіях; парки атракціонів; дозвілля; розваги; дресирування тварин; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; послуги з розважання; кіностудії; цирки; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); заочні курси; фізичне виховування; наймання (прокат) видовищних декорацій; надавання місць для дозвілля та розваг; радіопередачі розважальні; публікування текстів, крім рекламних; викладання; виховування; навчання; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); створювання фільмів, крім рекламних роликів; гімнастичне навчання; видавання книжок із бібліотек; видавання книжок (видавництва); наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; готування радіо- і телевізійних програм; мюзик-холи; послуги оркестрів; театральні вистави; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги звіринців (зоопарків); забезпечування спортивним устаткованням; надавання моделей для художників; послуги перемісних бібліотек; послуги казино (азартні ігри); дозвілля або навчання в клубах; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння з'їздів; послуги дискотек; інформування щодо виховування; екзаменування у навчанні; інформування щодо розваг; влаштовування культурних або навчальних виставок; послуги щодо ігор на гроші; забезпечування необхідним для гольфа; послуги спортивно-оздоровчих клубів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; презентації вистав; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); виховування в дошкільних закладах; влаштовування спортивних змагань; планування вечірок (розваги); практичне навчання; музейні послуги (презентації, виставки); послуги студій записування; інформування щодо дозвілля; наймання (прокат) підводного споряддя; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеофільмів; влаштовування і проводіння семінарів; послуги спортивних таборів; влаштовування і проводіння симпозіумів; хронометраж спортивних змагань; школи-інтернати; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування конкурсів краси; попереднє замовляння місць на видовища; дублювання; релігійне навчання; влаштовування лотерей; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; наймання (прокат) тенісних кортів; наймання (прокат) відеокамер; послуги сценаристів; монтування відеострічок; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; субтитрування; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; караоке-послуги; послуги щодо музичного композиціювання; нічні клуби; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; фоторепортажі; фотографування; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); служба новин; послуги перекладачів; перекладання з мови і на мову жестів; записування на відеоплівки; мікрофільмування; послуги театральних кас (розваги); написання текстів, крім рекламних; влаштовування і проводіння концертів; послуги з каліграфії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; влаштовування показів мод з розважальною метою; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги диск-жокеїв; послуги з усного перекладання; послуги персональних тренерів (фітнес); проводіння фітнес-класів; перепідготовляння професійне; створювання музичних творів; наймання (прокат) іграшок; наймання (прокат) ігрового обладнання; послуги шкіл (освіта); надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; навчання індивідуальне 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 261597 (заявка m201722410): hfc-hard-fighting club&hard-fit club; hfc hard fighting club hard fit club
*261597 m201722410