Свідоцтво на торговельну марку № 145590 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 145590 (заявка m201113111): pr+; of+; ilc+; ile+; profile
(111)
Номер свідоцтва
145590
(210)
Номер заявки
m201113111
(151)
Дата реєстрації знака
26.09.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.08.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
22.08.2031
(220)
Дата подання заявки
22.08.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.09.2011, бюл. № 18/2011
(731)
Заявники

Онисько Світлана Олександрівна;
Вул. Російська, ###, кв. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(732)
Власники

Онисько Світлана Олександрівна;
Вул. Російська, ###, кв. ###, м. Київ, 02099 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 118 м. Київ, 01030

(750)
Адреса для листування

Кравчук А. Б.;
А/с 118, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); служби працевлаштовування, в тому числі і за кордоном; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги секретарів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги стенографістів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання податкових декларацій; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 106412 (заявка m200902574): telefon; tlfon; tlp on
*106412 m200902574
Свідоцтво торговельну марку № 138322 (заявка m201103622): tomat; томат
*138322 m201103622
Свідоцтво торговельну марку № 150505 (заявка m201117774): .be.; ..ge..; .m.; begemot
*150505 m201117774
Свідоцтво торговельну марку № 117907 (заявка m200917002): д; fon.....d....
*117907 m200917002
Свідоцтво торговельну марку № 230367 (заявка m201705702): dental
*230367 m201705702
Свідоцтво торговельну марку № 112892 (заявка m200909547): zub; z u b; 2ub; 2ив
*112892 m200909547
Свідоцтво торговельну марку № 164852 (заявка m201213671): analiz
*164852 m201213671
Свідоцтво торговельну марку № 146261 (заявка m201112987): zima
*146261 m201112987
Свідоцтво торговельну марку № 169295 (заявка m201220457): tomograph
*169295 m201220457
Свідоцтво торговельну марку № 156726 (заявка m201202790): tomograf
*156726 m201202790
Свідоцтво торговельну марку № 67848 (заявка 20041213749): dns
*67848 20041213749
Свідоцтво торговельну марку № 164835 (заявка m201213011): golova
*164835 m201213011
Свідоцтво торговельну марку № 107013 (заявка m200902573): telephon; tlpion; tlp: on
*107013 m200902573
Свідоцтво торговельну марку № 114788 (заявка m200910264): referendum
*114788 m200910264
Свідоцтво торговельну марку № 123043 (заявка m201003138): зvuk; zvuk; зvu k; 3vu
*123043 m201003138
Свідоцтво торговельну марку № 123044 (заявка m201003139): mashina; м; па
*123044 m201003139
Свідоцтво торговельну марку № 123041 (заявка m201003136): tuз; сиз; cu3; gu3; tu3; си3; tuz
*123041 m201003136
Свідоцтво торговельну марку № 168640 (заявка m201219877): x iu; xiu; x2; x iv; xiv; ж 2; х 2
*168640 m201219877
Свідоцтво торговельну марку № 115363 (заявка m200914005): м; в; а; m; b; a; h; т
*115363 m200914005
Свідоцтво торговельну марку № 151657 (заявка m201120438): .s!; ..l!; sl; 5; si
*151657 m201120438
Свідоцтво торговельну марку № 164247 (заявка m201213012): nos
*164247 m201213012
Свідоцтво торговельну марку № 112898 (заявка m200910266): zakladki
*112898 m200910266
Свідоцтво торговельну марку № 123045 (заявка m201003140): samolet; 5amolet; samolef; 5amolef
*123045 m201003140
Свідоцтво торговельну марку № 113510 (заявка m200910707): mp; rt; ft; fj; мр
*113510 m200910707
Свідоцтво торговельну марку № 172128 (заявка m201301702): award
*172128 m201301702
Свідоцтво торговельну марку № 168454 (заявка m201205730): tomograf
*168454 m201205730
Свідоцтво торговельну марку № 166789 (заявка m201216894): wt...f; wtf
*166789 m201216894
Свідоцтво торговельну марку № 123042 (заявка m201003137): semena; &; етепа; епеа
*123042 m201003137
Свідоцтво торговельну марку № 164846 (заявка m201213453): lor
*164846 m201213453