Свідоцтво на торговельну марку № 292009 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292009 (заявка m201830637): atmosfera fortune favors
(111)
Номер свідоцтва
292009
(210)
Номер заявки
m201830637
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.12.2028
(220)
Дата подання заявки
27.12.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Міщенко Григорій Юрійович;
Вул. Рози Люксембург (Софіївська), 30 Б, кв. 64, м. Донецьк, 83050 (UA)

(732)
Власники

Міщенко Григорій Юрійович;
Вул. Рози Люксембург (Софіївська), 30 Б, кв. 64, м. Донецьк, 83050 (UA)

(740)
Довірена особа

Авраменко Наталiя Василiвна (№ 34);
Вул. Васильківська, 1, офіс 304/3, м. Київ, 03040

(750)
Адреса для листування

Авраменко Наталiя Василiвна;
Вул. Васильківська, 1, оф. 304/3, м. Київ, 03040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Оптичні апарати та інструменти; контактні лінзи; контейнери для контактних лінз; лінзи для окулярів; оптичні лінзи; коригувальні лінзи (оптика); лупи (оптика); об'єктиви (лінзи) (оптика); об'єктиви для астрофотографування; об'єктиви для макрозйомки; об'єктиви для селфі; прилади, інструменти, що мають окуляри; оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні конденсори; оптичні волокна (світловоди); оптичні носії інформації; оправи для окулярів; окуляри; окуляри від сонця; захисні окуляри для спорту; 3D-окуляри; смарт-окуляри; окуляри оптичних приладів; скло оптичне; оптичні вироби; лорнети; моноклі; пенсне; ланцюжки та шнурки для окулярів та пенсне; оправи для пенсне; футляри для окулярів, лінз, контактних лінз, пенсне; футляри для предметних скелець мікроскопів; оптичне приладдя для вимірювальних приладів; призми (оптика) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; організовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проведення різноманітних рекламних акцій, рекламних кампаній, опитувань, промо-акцій, медіа-акцій; визначання громадської думки; вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги імпортно-експортних агентств; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів, у тому числі товарів 9 класу; досліджування ринкове; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; розповсюджування зразків; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; просування торговельних марок; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; готування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; готування рекламних смуг; наймання місця на рекламу; радіорекламування; рекламування поштою; послуги рекламних агентств; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; створювання рекламних відеороликів; телемаркетингові послуги; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів,; у тому числі товарів 9 класу (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; сприяння продажам для інших, у тому числі сприяння продажам товарів 9 класу; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг