Свідоцтво на торговельну марку № 304796 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304796 (заявка m201919229): ag.marketing; ag marketing
(111)
Номер свідоцтва
304796
(210)
Номер заявки
m201919229
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Гладун Артем Михайлович;
Вул. Коновальця, 44, кв. 3 А, м. Львів, 79044 (UA)

(732)
Власники

Гладун Артем Михайлович;
Вул. Коновальця, 44, кв. 3 А, м. Львів, 79044 (UA)

(740)
Довірена особа

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Андрія Сахарова, 42, кв. 522, м. Львів, 79013

(750)
Адреса для листування

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Андрія Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; послуги рекламних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.42:

Забезпечування пошуковими засобами для інтернету; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо розробляння веб-сайтів; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; графічний дизайн рекламних матеріалів; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів 

Схожі торговельні марки