Заявка на торговельну марку № m202406328 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202406328: zirkova pink flamingo gin
(210)
Номер заявки
m202406328
(220)
Дата подання заявки
27.03.2024
(441)
Дата публікації заявки
18.04.2024
(731)
Заявники

Мультікультуре Бевко Інк.;
132 Трафальгар Рд Оаквілле, ОН L6J 3G5, Канада (CA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Фреїшин Тетяна Михайлівна;
А/с 608, м. Івано-Франківськ, 76019 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Джин. 

Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів; аналізування собівартості; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій; економічне прогнозування; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг цільовий; маркетинг через висвітлювання товарів у середовищах віртуальної реальності для інших; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для продавців та покупців файлів цифрових зображувальних завантажних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT]; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння напоїв з доставкою; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги у сфері підприємницької діяльності щодо пошуку ділових партнерів; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу товарів 33 класу, зазначених у переліку; послуги щодо роздрібного продажу товарів 33 класу, зазначених у переліку; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих за допомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння маркетингових концепцій; розробляння рекламних концепцій; розробляння стратегій організації підприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів [офісні роботи]; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, в тому числі 33 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування); та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, в тому числі 35, 43 класів, зазначених в переліку, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати ці товари та замовляти послуги за їх загальними каталогами, на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, в інтернет-магазинах, в мережі фірмових магазинів, в палатках, магазинах, на ринках; розміщування в мережі Інтернет на веб сторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо асортименту товарів, в тому числі 33 класу, зазначених у переліку та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, в тому числі 35, 43 класів, зазначених в переліку, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті. 

Кл.43:

Послуги із забезпечування напоями; кейтерингові послуги щодо забезпечування напоями; надавання інформації та порад щодо приготування напоїв; послуги ресторанних критиків [надавання інформації про напої]; прокат роботів для готування напоїв. 

Інші торговельні марки цього власника